Závody

Termíny:

16.6.2019 – neděle
20.7.2019-sobota
3.8.2019 – sobota
25.8.2019- neděle

Dráha

Variabilní dráha se nachází na centrálním parkovišti u Homecredit Areny příjezd je z Ulice Máchovy

Pravidla

Open- Vše volné pouze napětí baterií je omezena na 8,44V

Stock- Volné pneu. Maximální napětí článku je 8,44V, Motory jsou Libovolné o 17,5 závitech s převodem 4:1 časování je povolené, nebo motory od Výrobce Hobby Wing v Jiných kategoriích ježděné jako JUSTSTOCK, o vnitřním převodovém poměru 4,2:1, Je volný výrobce regulátoru. Regulátor musí být v režimu zeroBOOST (Blikající regulátor)

Short Course- podvozky Short Course v měřítku 1/10 – volné pneumatiky

Hobby- dle uvážení pořadatele se může v této kategorii může jet s jakýmkoliv podvozkem v měřítku 1/10. Rozhodujícím faktorem bude výkonnost jezdce.
-pořadatel si stanovuje právo přeřadit závodníka do jiné kategorie.

Měření

Jednotlivé rozjížďky a finálové jízdy budou měřeny elektronickým počítacím zařízením AMBrc4 (není možné použít neoriginální „klonované“ černé čipy apod.). V samotných modelech budou umístěny personální čipy, které budou závodníkům, jenž je nevlastní, zapůjčeny při prezentaci za poplatek 100 korun. Čip se v modelu zpravidla zapojuje do třetího nevyužitého kanálu v přijímači. Upozorňujeme, že čipů je pouze omezený počet, a tak doporučujeme všem, kdo to se závody myslí vážně, si jej pořídit. V případě nedostatku čipů bude rozhodovat, který ze závodníků se přihlásí dřív, přednost mají samozřejmě elektronické přihlášky.

Ranní trénink a časový rozpis

Dráha bude  otevřena v 8:00. Prezentace končí v 9:00, trénink v 10:00 hodin. Následuje rozprava a začátek závodu, který bude v cca. 9:45. Pokud by někdo nestíhal přijet, může zavolat na telefon 728 226 646 a bude se tak moci do závodu zapojit později.

Přihláška, průběh závodu

Je potřeba vyplnit elektronickou přihlášku na portálu MyRCM.ch, pomocí které se závodník přihlásí k závodu nejpozději den před závodem do 19 hodin. V případě, že někdo nemá přístup k internetu, je možné se přihlásit telefonicky nebo ráno před závodem. Pokud se závodník přihlásí až ráno na závodě a nenahlásí svou účast den před závodem do 18 hodin, bude mu ke startovnému připočítáno 100 Kč! Pokud jste k závodu přihlášeni a víte, že nebudete moci dorazit, prosíme o odhlášení ze závodu před uzavřením elektronických přihlášek. Je to slušnost, za kterou předem děkujeme. Po prezentaci budou závodníci rozděleni dle výkonnosti do kvalifikačních rozjížděk. Ty se pojedou celkem čtyři. Z těchto čtyř kvalifikačních jízd se každému závodníkovi započítají dvě lepší, jejichž výsledky (nájezdy) se sečtou. Podle konečného pořadí v kvalifikaci budou závodníci rozděleni do finálových skupin. Finálové jízdy se pojedou tři po dohodě případně více. V počtu jezdců dle uvážení pořadatele.  Nejhorší výsledek se bude škrtat a pro konečné pořadí se budou počítat jen dva lepší výsledky. Pořadí v jednotlivých finálových jízdách se bude počítat za každou finálovou skupinu zvlášť a celkové pořadí bude poté vycházet prostým seřazením závodníků po jednotlivých skupinách (nelze se dostat z vyjeté finálové skupiny výš nebo níž). V případě shodnosti bodů ve finálových jízdách bude jako další kritérium pro rozhodování použito lepší dosažené započítáné pořadí na roštu, pokud ani to nerozhodne, pak se přihlíží k lepšímu nájezdu v lepší započítané jízdě. Po skončení finálových jízd bude provedeno vyhodnocení a vyhlášení výsledků závodu. Ty pak budou zveřejněny na našich internetových stránkách. Každý jezdec je povinen bezprostředně po skončení jízdy odložit svůj model na technickou kontrolu a jít nasazovat další skupinu. Pokud tak jezdec neučiní, je napoprvé upozorněn a při dalším provinění je jezdci škrtnut nejlepší výsledek dosavadního průběhu závodu.

V případě vysokého počtu závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na změnu počtu jezdců v jednotlivých finálových skupinách a na změnu počtu kvalifikačních jízd.

Bodování závodů

Bodování závodu: 1. místo 100 bodů, 2. místo 80 bodů, 3. místo 70 bodů, 4. místo 65 bodů, 5. místo 61 bodů, 6. místo 58 bodů, 7. místo 56 bodů, 8. místo 54 bodů, 9. místo 52 bodů, 10. místo 50 bodů, 11. místo 49 bodů a další místa vždy o bod méně. Z celkového počtu závodů se bude škrtat dva nejhorší výsledky. Pokud by na konci seriálu měli jezdci shodný počet bodů, přihlíží se k počtu lepších umístění.

Info

Parkování je zajištěno ihned u dráhy . Doporučujeme vzít s sebou prodlužovačku stůl a židli a stan v domluvě s partou.
Prodej náhradních dílů v originálním balení, či modelářský stánek je je možný pouze po předchozí dohodě s pořadatelem.  Pokud budou pravidla k prodeji porušena, pořadatel si vymezuje právo na vyhoštění prodejce z areálu.
Již během závodu jsou zveřejněny kompletní výsledky všech jízd včetně jednotlivých průjezdů kol na portálu www.myrcm.ch.
Startovné je za jednu kategorii 300 korun, druhá a další kategorie za 200 korun. V případě přihlášení až ráno na závodech bude připočteno 100 korun ke startovnému.
Závodů se každý účastní na své vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za případnou vzniklou škodu. Očekává se vzájemná úcta a tolerance závodníků. Na žádost závodníka je možné vystavit doklad o zaplacení startovného.

Na oběd si objednáváme pizzu.

Těšíme se na Vás

Napsat komentář